rotator 11
Koperta


Prezydent Miasta Konina, włodarze gmin, właściciele obiektów noclegowych oraz podmiotów świadczących usługi turystyczne w regionie konińskim spotkali się na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA. Posiedzenie głównych interesariuszy rynku turystycznego odbyło się 26 czerwca br. w przepięknym obiekcie Skansen Bicz Family & SPA, w Biczu.
 
Przede wszystkim wybrano nowe władze na kadencję 2020 -2024. Prezesem Zarządu LOT „MARINA” został powtórnie Marek Zawidzki (Sekretarz Miasta Konina), Wiceprezesem Zarządu został Władysław Kocaj (Wicestarosta Koniński), Skarbnikiem Wanda Musiał, a Sekretarzem Andrzej Łącki. Na członków Zarządu wybrano: Piotra Jasiaka, Marka Jaśniewicza, Waldemara Jaskólskiego, Piotra Korytkowskiego, oraz Mariusza Zaborowskiego. Z kolei członkami Komisji Rewizyjnej zostali ponownie: Stanisław Maciejewski, Roman Byczyk oraz Iwona Pawlińska.
 
Ponadto podczas Walnego Zebrania Członków przyjęto sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
Stowarzyszenie realizowało w 2019 roku projekty finansowane ze środków z budżetu Miasta Konina, Powiatu Konińskiego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Najważniejszym zadaniem podjętym w roku sprawozdawczym było prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Koninie. Ważnym punktem działalności  LOT MARINA jest zorganizowanie X spływu kajakowego szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski. Był to jubileuszowy spływ, w którym wzięła udział rekordowa liczba dwustu uczestników. Udało się również zorganizować szkolenie „Podniesienie kwalifikacji kadr turystyki regionu konińskiego z zakresu turystyki biznesowej”. Organizacja wzbogaciła też swoje wydawnictwa o Quest rowerowy „Śladami  Jana Długosza po Ziemi Konińskiej”.
Stowarzyszenie promowało atrakcje regionu konińskiego oraz działalność jej członków bezpośrednio podczas Targów „Tour Salon” w Poznaniu oraz „Wypoczynek” w Toruniu, ale też podczas imprez plenerowych w regionie.
Udział w tychże wydarzeniach , działalność wydawnicza, organizacja konkursów oraz relacje w mediach społecznościowych to część działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych na rzecz promocji atrakcyjnego turystycznie regionu i samego miasta Konina.
Zrealizowane działania oraz pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej zadecydowały o uzyskaniu przez Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA absolutorium za rok 2019. Podczas Walnego Zebrania omówiono również  budżet oraz plan działania na rok 2020 i ustalono podział funkcji wśród nowo wybranego Zarządu.

walne
walne
walne
walne
walne
walne
HerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerb
Realizacja LM Internet
projekt graficzny Artilon