rotator 11
Koperta

Walne Zebranie Członków

W dniu 26 maja 2022 r. w Muzeum Okręgowym w Koninie - Gosławicach odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA. Podczas zebrania zaprezentowano sprawozdanie finansowe oraz z działalności Stowarzyszenia za rok 2021. Członkowie zgromadzeni na Walnym przyjęli sprawozdania jednogłośnie i udzielili Zarządowi LOT MARINA absolutorium za rok 2021.

Ponadto przedstawiono również propozyce działań oraz plan finansowy na rok 2022. Zebrani bez uwag zatwierdzili plany na bieżący rok jednogłośnie.

Ponadto dokonano również zmiany w wysokości składek członkowskich dla jednostek samorządowych oraz wprowadzono zapisy o składce członkowskiej dla członków wspierających. Uchwała została zatwierdzona przez Walne Zebranie również jednogłośnie.


HerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerb
Realizacja LM Internet
projekt graficzny Artilon