rotator 11
Koperta


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsza na ziemiach polskich organizacja skupiająca turystów i krajoznawców. Pielęgnuje ono spuściznę po organizacjach, które dały początek obecnemu PTTK: Polskim Towarzystwie Tatrzańskim powstałym w 1873 r. i Polskim Towarzystwie Krajoznawczym założonym w 1906 r. Dziś, reprezentowane przez liczne oddziały na terenie całego kraju, stowarzyszenie rozwija, popularyzuje i organizuje krajoznawstwo oraz turystykę powszechną i kwalifikowaną we wszystkich jej formach.
 
Zawiązany w 1953 r. koniński Oddział PTTK od zarania proponuje rajdy dla dzieci i dorosłych w formie pieszej nizinnej, pieszej górskiej, kajakowej, autokarowej, kolejowej i oczywiście rowerowej, co wymaga szczególnego podkreślenia ze względu na kończący się powoli Rok Turystyki Rowerowej w PTTK.
 
Rok 2012 jest w PTTK rokiem wyjątkowym. Nawiązuje on do powołania 23 kwietnia 1952r. z inicjatywy działaczy Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów Komisji Turystyki Kolarskiej przy Zarządzie Głównym PTTK. Z okazji 60. już rocznicy tego wydarzenia podjęto szereg działań w ramach projektu „Rowerem przez Polskę”, w które aktywnie włączyły się również konińskie stowarzyszenia. Projekt ten obejmował Ogólnopolski konkurs plastyczny „Moja rodzina na rowerowym szlaku”, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Rowerzysta na szlaku”, promocję zdobywania odznak turystyki rowerowej, szczególnie zaś Kolarskiej Odznaki Turystycznej oraz najistotniejsze: Ogólnopolską Akcję „Bezpiecznie na rowerze” i Ogólnopolski Konkurs „Gmina przyjazna rowerzystom”. Podsumowanie działań miało miejsce 16 listopada 2012 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
 
W efekcie przeprowadzonego konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom” nasze miasto otrzymało jako jedna z blisko czterdziestu gmin miejskich przyjaznych rowerzystom wyróżnienie w postaci certyfikatu. Zgłoszenia do konkursu dokonały niezależnie dwie organizacje: PTTK Oddział w Koninie i Sport Club Konin, certyfikat zaś w imieniu Prezydenta Miasta Konina odebrał Henryk Kuśmirek, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego.
 
Sami zaś zgłaszający miasto do konkursu wyróżnieni zostali jako jedne z najaktywniejszych środowisk akcji „Bezpiecznie na rowerze”, w ramach której m.in. przeprowadzono we współpracy z WORD Konin przedsezonowe szkolenie dla rowerzystów oraz przekazywano na organizowanych wycieczkach odblaskowe akcesoria rowerowe. Zaznaczyć należy, że w działania konińskich rowerzystów zaangażowana była również reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie pod opieką Joanny Kucal.
 
Podkreślenia wymaga, że wszelkie informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd Główny PTTK w ramach RTR można przeczytać na stronach prowadzonychnota bene przez członków Klubu Turystycznego PTTK Konin: Rafała Wawrzyniaka i Piotra Pęcherskiego, co dodatkowo podkreśla koniński wkład w całość działań.
 
tekst: Piotr Pęcherski

zdjęcia: Piotr Pęcherski, Rafał Wawrzyniak

HerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerb
Realizacja LM Internet
projekt graficzny Artilon