rotator 11
Koperta

Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA została powołana z inicjatywy trzech samorządów: Powiatu Konińskiego, Gminy Ślesin oraz miasta Konina. Podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się 17 czerwca 2008 r., dokonano wyboru władz Stowarzyszenia. Na Prezesa LOT MARINA jednogłośnie wybrano p. Małgorzatę Waszak, pełniącą wówczas funkcję wicestarosty konińskiego. W skład Zarządu weszli także: Tadeusz Tylak – z-ca Prezesa, Wanda Musiał – Skarbnik, Andrzej Łącki – Sekretarz oraz dwóch członków: Jan Niedźwiedziński i Kazimierz Lipiński.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2012 r. wybrano władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję: Małgorzata Waszak - Prezes Zarządu, Marek Waszkowiak, Wanda Musiał, Andrzej Łącki, Mariusz Zaborowski, Waldemar Jaskólski oraz Bogdan Boroński.

Władze Stowarzyszenia tworzyli od 21 kwietnia 2015 roku: Wanda Musiał - Prezes Zarządu, Marek Zawidzki - Wiceprezes Zarządu, Władysław Kocaj - Skarbnik, Andrzej Łącki - Sekretarz, a także Członkowie Ząrządu: Małgorzata Waszak, Marek Waszkowiak, Mariusz Zaborowski, Waldemar Jaskólski oraz Bogdan Boroński.

Na kolejną kadencję skład zarządu ukonstytuował się podczas Walnego Zebrania w dniu 15 czerwca 2016 r. : Marek Zawidzki - Prezes Ząrzadu, Władysław Kocaj - Wiceprezes Zarządu, Wanda Musiał - Skarbnik, Andrzej Łącki - Sekretarz, a także Członkowie Zarządu: Piotr Jasiak, Waldemar Jaskólski, Piotr Korytkowski, Bogdan Boroński oraz Mariusz Zaborowski.

Obecny Zarząd działa na mocy uchwały nr 6/2020 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA z dnia 26 czerwca 2020 r. Wybrano następujący skład Zarządu: Marek Zawidzki - Prezes Ząrzadu, Władysław Kocaj - Wiceprezes Zarządu, Wanda Musiał - Skarbnik, Andrzej Łącki - Sekretarz, a także Członkowie Zarządu: Piotr Jasiak, Waldemar Jaskólski, Piotr Korytkowski, Marek Jaśniewicz oraz Mariusz Zaborowski.

Na samym początku organizacja liczyła 24 członków reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, gospodarczego, organizacji pozarządowych, szkół (w tym także uczelni wyższych), hoteli oraz osób fizycznych. Obecnie, Stowarzyszenie skupia w swoich strukturach ponad 50 podmiotów, a chęć przystąpienia wyraża kilka następnych. Rokuje to obiecująco na przyszłość.

Pierwsze próby stworzenia LOT-u w regionie konińskim sięgają 2001 roku, cieszy więc fakt, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu samorządów, instytucji oraz firm z branży turystycznej, udało się w końcu utworzyć pierwszą taką organizację na Ziemi Konińskiej.
 
Przed Stowarzyszeniem wiele do zrobienia,  ale nasz region to wyjątkowe miejsce obfitujące w walory przyrodnicze, historyczne i  kulturowe. Mamy więc co zaoferować współczesnemu turyście. Dlatego też, jednym ze statutowych celów organizacji będzie koordynowanie działań zmierzających do promocji skarbów wielkopolskiej ziemi oraz uczynienia z niej znanego i cenionego ośrodka turystycznego w kraju.
 
Na początku maja 2009 r. powstało oficjalne biuro LOT-u mające swoją siedzibę w gmachu Starostwa Powiatowego w Koninie. Od sierpnia 2010 r. biuro mieści się na ul. Dworcowej 2 pełniąc jednocześnie funkcję Centrum Informacji Turystycznej *** w Koninie.
HerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerb
Realizacja LM Internet
projekt graficzny Artilon